Ważna Informacja

Zarządzenie

Dyrektora Zespołu Szkół w Puchaczowie

z dnia 12 stycznia 2021 r.

  

Na podstawie decyzji MEiN oraz wytycznych MZ i GIS z dnia 11 stycznia 2021 r. zarządzam powrót uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej w Puchaczowie do nauki w trybie stacjonarnym od dnia 18 stycznia 2021 r. według obowiązującego planu zajęć.

  1. Uczniowie każdej klasy uczą się w oddzielnych pracowniach i przebywają na terenie szkoły tylko ze swoim nauczycielem.

Uczniowie zajmują następujące sale lekcyjne:

kl. 1 a – s. 12

kl. 1 b – s. 10

kl. 2 a – s. 16

kl. 2 b – s. 18

kl. 2 c – s. 21

kl. 3 a – s. 25

kl. 3 b – s. 19

UWAGA! W piątek klasa 2 a uczy się w s. 24

  1. Informuję również, że od dnia 18 stycznia 2021 r. wznawia swoją pracę świetlica szkolna i biblioteka zgodnie z planem.

Zajęcia świetlicowe będą odbywały się w miarę potrzeb w dwóch salach tj. świetlicy   i s. 8. Dowóz uczniów do szkoły na dwie zmiany zgodnie z harmonogramem.

  1. Od dnia 18 stycznia 2021 r. wznawia swoją działalność również stołówka szkolna zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat do 22 stycznia 2021 r.
  2. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie pełni również dyżur i opiekę nad uczniami podczas przerwy.

 

                                                        Dyrektor

                                   Zespołu Szkól w Puchaczowie

Opublikowano: 12 stycznia 2021 13:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 406

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony