Nauczanie zdalne

     W Zespole Szkół w Puchaczowie od 25.03.2020r na mocy przepisów prawa oświatowego prowadzone jest nauczanie zdalne. Niemal wszyscy nauczyciele utrzymywali kontakt ze swoimi uczniami również w okresie zawieszenia zajęć w dniach 12 – 24 marca, umożliwiając im w ten sposób utrwalanie i powtarzanie materiału edukacyjnego. W tym czasie odbywały się również zajęcia prowadzone przez nauczycieli specjalistów i są prowadzone nadal. Uczniom, którzy nie mieli dostępu do potrzebnego sprzętu elektronicznego, został im on udostępniony na mocy właściwych przepisów. Obecnie wszyscy uczniowie i nauczyciele mają możliwość wykorzystywania do procesu lekcyjnego platformy  Oficce 365 i MS Teams. W procesie lekcyjnym nauczyciele stosują różnorodne metody i formy pracy, wykorzystując w pracy z uczniami  - poza MS Teams również komunikatory, platformy edukacyjne oraz aplikacje. W ten sposób nauczyciele i uczniowie systematycznie realizują podstawę programową. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają dostosowane wymagania edukacyjne oraz sposoby i formy pracy do ich potrzeb. Udzielana jest również systematycznie pomoc psychologiczno – pedagogiczna oraz indywidualne konsultacje z pedagogiem i psychologiem online, przez komunikatory lub telefonicznie. Aktywna jest również świetlica szkolna, biblioteka, która wskazuje pomysły na spędzenie wolnego czasu oraz proponuje ciekawe formy relaksu.

     Również Rada Pedagogiczna systematycznie współpracuje ze sobą. Nauczyciele i wychowawcy kontaktują się w grupach zadaniowych online oraz odbywają się zdalne posiedzenia Rady Pedagogicznej, w tym również szkolenia dotyczące metod i form wykorzystywanych w pracy zdalnej.

Opublikowano: 11 maja 2020 16:32

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 283

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony