Narodowy Bank Polski - KONKURS NA PRACĘ PISEMNĄ

Narodowy Bank Polski serdecznie zaprasza młodzież szkolną wraz z ich opiekunami (klasy 7-8 ze szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych), do udziału w XVII edycji Konkursu na pracę pisemną.

 Termin nadsyłania prac konkursowych (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) do 16 października 2018 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.nbp.pl/konkursy.

 Założenia konkursowe

Bankowość centralna w Polsce ma już 190 lat, w 1828 roku powstał Bank Polski. Natomiast prawie sto lat temu zdecydowano, że polską walutą będzie „złoty”. 
Przekonani o doniosłej wadze tych wydarzeń, chcielibyśmy skierować uwagę najlepszych „szkolnych piór” i entuzjastów ekonomii na tematy związane z rolą banku centralnego.

 Uczestnicy konkursu i tematyka - dwie kategorie wiekowe :

         uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów (lub oddziałów gimnazjalnych) – temat: 
         W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta?

         uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) – temat:

         190 lat polskiej bankowości centralnej. Jak działalność NBP może przekładać się na twoje finanse osobiste?

 

Uwaga: prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. 
Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. 
Pozostałe szczegóły dotyczące zasad konkursowych znajdują się w regulaminie na stronie www.nbp.pl/konkursy.

 Nagrody 
(w obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia specjalne dla laureatów):

I miejsce – 4000 zł

II miejsce – 3500 zł

III miejsce – 3000 zł

wyróżnienie – 1500 zł.

Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.

 Rozstrzygnięcie  i ogłoszenie wyników konkursu

Wyboru laureatów dokona Kapituła konkursowa na przełomie listopada i grudnia. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali finałowej w Narodowym Banku Polskim w Warszawie w grudniu 2018 r.

Zaproszenie na galę otrzymają wyłącznie zwycięzcy konkursu i ich opiekunowie merytoryczni. Wyniki po gali zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.nbp.pl.

 Prosimy o zapoznanie się z opisem oraz Regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie www: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2018/praca-pisemna/index.html .

 Na stronie poświęconej Konkursowi dostępne są załączniki (oświadczenia i recenzja), które zgodnie z regulaminem należy dołączyć do przekazywanej dokumentacji konkursowej !!!.

 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Partnerem konkursu jest firma Plagiat.pl, dzięki której wszystkie prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia naruszenia praw autorskich i nieuprawnionego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.

 

Szczegółowe informacje u p. T. Szymańskiej – doradcy zawodowego

 

Opublikowano: 27 września 2018 11:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 228

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony