HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany na terytorium Polski

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

W terminie głównym

1.

 

2.

 

3.

język polski – 16 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca

2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.

W terminie dodatkowym

1.

 

2.

3.

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 8 lipca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

 

język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

  1. język polski – 16 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

 

  1. matematyka – 17 czerwca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

 

  1. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

do 31 lipca 2020 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

 

 

Czas trwania (min)

 

 

arkusz 

standardowy

przedłużenie czasu,

o którym

mowa w pkt.

17.

Komunikatu

*

arkusz dla osób

z autyzmem, w tym

z zespołem 

Aspergera

arkusz dla osób

słabowidzących

arkusz

dla osób

niewidomych

arkusz dla osób 

słabosłyszących 

i niesłyszących

arkusz dla osób

 z niepełno-

sprawnością

intelektualną 

w stopniu lekkim

O100

O100

O200

O400,500

O600

O700

O800

język polski

120

 

do 180

 

 

matematyka

100

 

do 150

 

 

język obcy nowożytny 

90

 

do 135

 

 

 

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020          

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony