Wnioski z rozmów z uczniami stały się impulsem do opracowania innowacji promującej zdrowy styl życia  pod hasłem ,,Czy wiem jak zdrowym być i zdrowo żyć?", w której uwzględniono obok zdrowego odżywiania również możliwości aktywnego spędznia czasu wolnego. Od 2013r. obniża się poziom wszystkich wskaźników aktywności fizycznej już u 11-letnich dziewcząt, co przejawia się m.in. w nieuzasadnionych zwolnieniach lekarskich, zwolnieniach czy usprawiedliwieniach od rodziców. 

W ramach edukacji zdrowotnej należy ksztłtować postawy prozdrowotne uczniów, wdrażać dzieci i młodzież do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia, a także usystematyzować wiedzę z zakresu prawdiłowego odżywiania, korzyści wynikających z aktywności fizycznej oraz stosowania profilaktyki.

Działania innowacyjne przebiegać będą na dwóch poziomach:

- na terenie szkoły: spotkania ze specjalistami, konkursy, pokazy, degustacje, prezentacje.

- poza terenem szkoły: rajd pieszy i rowerowy, wyjazd na basen, lodowisko. 

W czasie prowadzenia innowacji będą oceniane wytwory uczniów poprzez punktację, która będzie miała wpływ na ocenę końcową z przedmiotu. Udział w konkursach wyłoni najlepsze uczennice w innowacji.

Szczegółowa punktacja zamieszczona jest w harmonogramie. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony