Ojczyzna w oczach poetów -konkurs recytatorski dla uczniów klas II oraz III szkoły podstawowej.

 Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas IIa, IIb, IIc oraz III

Cele konkursu:

-rozwijanie postaw patriotycznych

-wzmocnienie poczucia więzi z krajem ojczystym

-rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji

-upowszechnianie kultury żywego słowa

    *  Przed konkursem w klasach drugich i trzeciej przeprowadzone zostaną zajęcia   związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości   oraz prezentacją twórczości patriotycznej wybranych poetów (wychowawcy lub  bibliotekarz)

   *  Do udziału w konkursie wybiera uczniów wychowawca po przeprowadzeniu eliminacji klasowych.

    *  Konkurs odbędzie się w 1 lub 2 tygodniu listopada 2018 r. z udziałem pozostałych uczniów klas II-III

   * Uczniowie będą recytować wybrane utwory poetyckie sławnych poetów

Przebieg konkursu:  recytacja wybranych utworów poetyckich

Komisja oceniać  będzie:

-dobór repertuaru ,

-dostosowanie tekstu do możliwości wykonawczych recytatora,  

-interpretację wierszy,

-ogólny wyraz artystyczny

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody,  które zostaną wręczone podczas uroczystego apelu.

Organizatorem konkursu są wychowawcy klas oraz biblioteka szkolna. 

Informacje o laureatach konkursu zamieszczone zostaną w zakładce Wiadomości lub Aktualności.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony