Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. ,,Bieg po zdrowie”

 

 

        Klasa IV b o realizuje program antytytoniowy pt; „Bieg po zdrowie”. Program realizowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego  ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

         

      Wiedza zdobyta podczas realizacji programu ma na celu opóźnienie i zapobieganie próbom palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży . Program ukazuje korzyści z niepalenia tytoniu, wzmacnia poczucie własnej wartości u uczniów, wdraża w dokonywanie świadomych wyborów, oraz wyrażania własnych oczekiwań.

       Realizacja programu odbywała się od marca do maja co dwa tygodnie w ramach godzin wychowawczych i obejmowała cykl 6 zajęć. Zajęcia realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących dostosowanych do wieku uczniów.

       Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się o szkodliwym działaniu nikotyny i innych substancji zawartych w papierosie, obliczali koszty palenia papierosów, uczyli się postaw asertywnych, przeprowadzali wywiad z osobą niepalącą, wykonywali w grupach  plakaty, na temat szkodliwości palenia, oraz przygotowywali komiks zawierające porady ,,Jak to zrobić żeby nie palić papierosów”.

    Ważnym elementem programu było zaangażowanie rodziców w jego realizację.                                                                                                    

                                                                                                         Koordynatorem  programu  jest pani A.Zych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony