Regulamin Świetlicy Szkolnej – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie.

1. Świetlica jest miejscem nauki i zabawy.

2. Świetlica jest czynna w dni nauki szkolnej od 6:30-16:00
3. Do świetlicy przychodzimy o dowolnej godzinie przed i po lekcjach. Na zajęcie pozalekcyjne uczniowie oczekują w świetlicy.
4. Rozbieramy się z odzieży wierzchniej w szatni i obowiązkowo zmieniamy obuwie.
5. Plecaki układamy w wyznaczonym do tego miejscu w świetlicy.
6. Bawimy się bezpiecznie i staramy się pomagać innym.
7. Po wejściu do świetlicy obowiązkowo zgłaszamy swoją obecność wychowawcy świetlicy.
8. Wykonujemy wszystkie polecenia wychowawcy.
9. Pod żadnym pozorem nie opuszczamy świetlicy bez zgody wychowawcy.
10. Z gier i zabawek korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Dbamy o czystość i porządek, sprzątamy po sobie gry i zabawki.
12. Na obiad idziemy z pracownikiem szkoły (klasy I-III) w godz. 10:45-11:15 i 11:45-12:00
13. W stołówce staramy się nie rozmawiać, brudne naczynia odnosimy do wyznaczonego okienka.
14. Lekcje odrabiamy w ciszy i spokoju nie przeszkadzając innym
15. Za rzeczy przyniesione do świetlicy, takie jak pieniądze, telefony komórkowe, zabawki i inne rzeczy wartościowe świetlica nie odpowiada.
16. Odbierając dziecko- rodzic/opiekun, informuje o tym wychowawcę świetlicy.
17. Na odwóz autobusem szkolnym uczniowie oczekują na korytarzu (parter) pod opieką nauczyciela dyżurnego i pracownika szkoły. Uczniów z korytarza odbiera opiekun autobusu.
 
Świetlica szkolna pracuje w dniach kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczne od godziny 6:30-16:00. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających oraz uczniów rodziców pracujących.
            Codziennie prowadzone są zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz zajęcia rozwijające zamiłowania plastyczne, muzyczne, przyrodniczo-matematyczne, a także podnoszące sprawność fizyczną. Stosowanie ciekawych gier rozwija i udoskonala pamięć, spostrzegawczość, pobudza i pogłębia zainteresowania uczniów. Duża grupa uczniów korzysta z naszej pomocy przy odrabianiu lekcji, a także z pomocy wyrównującej zaległości w nauce.
 
            Już kolejny rok realizujemy projekt pod hasłem „ Czytanie rozwija wyobraźnię”. Czytamy wspólnie wiersze, bajki, opowiadania i lektury. Korzystamy też z bajek terapeutycznych, które pozwalają łatwiej dotrzeć do emocji dziecka i otworzyć się na problemy innych ludzi.
            Wiele uwagi poświęcamy integracji grup  świetlicowych, mając na celu to, aby każde dziecko czuło się w świetlicy dobrze.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony