HISTORIA

XVI w. - szkoła istniejąca przy kościele parafialnym w Puchaczowie. 

1809- 1853 - szkoła rządowa.

Od roku 1881-  szkoła rosyjska ,, triklasnoje ucziliszcze”.

1915 r. - podczas I wojny światowej szkoła razem z osadą została spalona.  

LATA DWUDZIESTE

1921 r. - powołanie Komitetu Budowy Szkoły.  

1923 r.  Rada Gminna  wykupiła plac pod budowę szkoły przy ulicy Koziej w Puchaczowie.  

9 lipca 1926 r.- poświęcenie  placu i wkopanie kamienia węgielnego. Następnie przystąpienie do budowy dwupiętrowej, murowanej szkoły z małą salą gimnastyczną.

1927/28 został zakupiony pierwszy sztandar szkoły, jego koszt pokryły fundusze Spółdzielni Uczniowskiej.

                                                                                                       

LATA TRZYDZIESTE

W roku szk. 1932/33 ukończono I piętro i poświęcono budynek szkoły, a w roku szk. 1935/36 oddano do użytku ostatnie dwie klasy i pokój nauczycielski na II piętrze.  Wykonano również chodniki wokół szkoły oraz  ogrodzenie placu szkolnego. Równocześnie z budową nowego budynku w roku 1926 powołano do życia 7- klasową szkołę powszechną 3-go stopnia im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie, której kierownikiem został   Zygmunt Juszczak.  

 Po wkroczeniu wojsk niemieckich z sal lekcyjnych usunięto wszystko co związane było z Polskością, zakazano przyjmowania dzieci żydowskich.

                                                                                                    

LATA CZTERDZIESTE

 W roku szk. 1940/41 wprowadzono świadectwa dwujęzyczne: w języku polskim i niemieckim .  

                                                                       

 W następnym roku szkolnym dla młodzieży w wieku 14-18 lat otwarto rolniczą szkołę zawodową „Sondwirdscha Utliche Berwsschue”. Pod osłoną tejże,  od roku 1942/43 rozpoczął działanie tajny komplet pod kierunkiem ks. Józefa Halliopa.

 W czasie wycofywania się wojsk niemieckich i podczas bitwy w dniu 22 lipca 1944 roku kilka pocisków uderzyło w szkołę. Na pierwszym piętrze wybuchł pożar, który zniszczył część budynku i dach od strony północnej.

 W dniu 15 sierpnia 1944 roku spalono szkolne akta, mapy, księgozbiór oraz niektóre pomoce naukowe.

 Po zakończeniu II wojny światowej, gmach szkoły był stopniowo remontowany, modernizowany i unowocześniany przez kolejnych kierowników, dyrektorów  w miarę posiadanych funduszy materialnych.  

 Już w roku 1947 szkoła posiadała wyremontowane 4 sale lekcyjne. W tym samym roku, nowym kierownikiem został Kalikst Stolf, repatriant z Kresów Wschodnich.

 W roku szk.1947/48 naukę rozpoczęto w  odnowionych  salach lekcyjnych.  W następnych latach szkoła została w całości zelektryfikowana i zradiofonizowana, w 1953/54 wykonano tynki zewnętrzne i pomalowano dach, 1954/55 zorganizowano pracownię fizyczno - chemiczną, 1955/56 zakupiono plac od p. Kłębukowskiej i p. Kołodziej z przeznaczeniem na boisko szkolne.  

 


LATA PIĘĆDZIESIĄTE     

W pierwszych dniach roku szk. 1951/52,  kierownik szkoły p. Kalikst Stolf został usunięty ze stanowiska. Na nowego kierownika szkoły powołano p. Jana Mizińskiego. 

W latach 1954-1972, gdy kierownictwo szkoły powierzono  p. Henrykowi Sabie, a następnie p.  Lucjanowi Jedutowi.  

W roku 1956 otwarto szkołę Przysposobienia Rolniczego. 

LATA SZEŚĆDZIESIĄTE  SIEDEMDZIESIĄTE I OSIEMDZIESIĄTE

Od roku 1960 istniała także Szkoła Przysposobienia Zawodowego.  

W roku 1973 kierownictwo szkoły objęła p. Maria Skiba. Rok później w związku    z  przemianowaniem szkoły na Zbiorczą Szkołę Gminną, p. Maria Skiba została Gminnym Dyrektorem Szkół, p. Barbara Kasperska - zastępcą, a p. Eliza Skoniecka (Roczon) -Sztabowym Komendantem Gminnego Związku Drużyn.

W roku  szk. 1973/74 został zorganizowany oddział przedszkolny. W tym samym roku szkolnym założono Księgę Przodowników Nauki i Pracy Społecznej dla uczniów z najlepszymi wynikami nauczania.  

 Doniosłym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej było ufundowanie nowego sztandaru szkoły. Dnia 1 września  1976 roku, w 50 rocznicę nadania szkole imienia Adama Mickiewicza Komitet Rodzicielski przekazał  sztandar.  

                                                                                     

W roku szk. 1977/78 zorganizowano 2 klasy uzawadniające, realizujące program uproszczony. Uczniowie tych klas uczyli się zawodu w zakładzie opiekuńczym - miejscowej filii lubelskiego „Agrometu”. Szkoła nawiązała  kontakty z nowo powstałą Kopalnią Węgla Kamiennego w Bogdance.

W latach 70 i 80 ożywioną działalność rozwinęła drużyna harcerska, w szczególny sposób wzbogacając życie szkoły.

 Związek Harcerstwa Polskiego i Zuchy powstały w szkole w Puchaczowie jeszcze w 1930/31 roku. Ponownie drużyna harcerska została reaktywowana w 1947 r. W roku 1979 nadano jej imię Stefana Skoczylasa i rok później otrzymała  sztandar. Wiele inicjatywy w pracę drużyny wniosła p. Maria Skiba, która za pracę w harcerstwie została odznaczona w 1985 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

W roku 1987- długoletni dyrektor szkoły (1972- 87) p. Maria Skiba odeszła na emeryturę. Jej następczynią została p. Henryka Rynasiewicz.

   LATA DZIEWIĘĆEDZIESIĄTE 

Szkoła w latach 1989-91 zmagała się  z trudnościami lokalowymi. 282 uczniów w 13 oddziałach uczyło się w 10 salach, toteż zajęcia odbywały się w ciągu 6 dni tygodnia, przy czym każda klasa miała wolny każdy inny dzień tygodnia.

W roku szk. 1992/93 nauczyciele i Samorząd Uczniowski opracowali „Statut Szkoły”. Młodzież chętnie brała czynny udział w życiu szkoły, aktywnie uczestnicząc  w redagowaniu gazetki szkolnej. „Lufa” jest wydawana od  1992 roku.  W latach 1991 - 96 funkcję dyrektora pełniła p. Marta Kot, a wicedyrektora p. Ewa Staropiętka-Kuna. Począwszy od roku 1996 funkcję dyrektora szkoły przejęła p. Alicja Macioszek. Wicedyrektorem od 1999 roku jest  p. Bożena Warzyszak.

 Rok szkolny 1999/2000 był szczególny, ponieważ w tym roku ukończyli edukację ostatni ośmioklasiści. Od roku szkolnego 2000/2001,  w związku z wprowadzoną reformą szkolnictwa, uczniowie rozpoczęli naukę w sześcioletniej szkole podstawowej, a kontynuują   w utworzonym obok trzyletnim gimnazjum.Dzięki staraniom p. dyrektor Alicji Macioszek  w 1999 i 2000 roku przeprowadzono remont i modernizację  szkoły.

                                                                                                                  

LATA 2000-2017

W roku 2001 obchodzono uroczyście 75 lat od powołania Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie.  Z tej okazji ufundowano nowy sztandar szkoły.


                                                                                                                    

 W roku szkolnym 2003/2004 Szkołę Podstawową włączono do Zespołu Szkół w Puchaczowie. Dyrektorem Zespołu Szkół została pani Ewa Staropiętka - Kuna, a wicedyrektorem Szkoły Podstawowej pani Małgorzata Brzostowska. Od roku 2007 dyrektorem Zespołu Szkól jest pani  Elzbieta Bedlińska, zaś wicedyrektorem SP pani Bożena Warzyszak.

 Tradycją szkoły stało się organizowanie pomysłowych imprez szkolnych z interesującym programem, takich jak: apele okolicznościowe, konkursy, zabawy andrzejkowe, choinka, ślubowanie pierwszej klasy, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, a przede wszystkim dzień Patrona Szkoły.

 Każdego roku w naszej szkole obchodzimy uroczyście imieniny patrona szkoły, którym towarzyszy atmosfera Bożego Narodzenia.

                                                                                              

W roku 2011 minęło 85 lat od chwili, gdy wkopano kamień węgielny pod budowę budynku szkolnego. W związku z tym świętowaliśmy Dzień Patrona w sposób szczególny.

Z inicjatywy wicedyrektora szkoły Pani Bożeny Warzyszak realizowaliśmy projekt, w którym wzięli udział  uczniowie, nauczyciele oraz  społeczność lokalna.

W ramach projektu podjęto liczne. działania, m.in. Część artystyczna na „Wielką Galę z Mickiewiczem”, Wieczornica wspomnień dla uczniów i nauczycieli z przedwojennymi i powojennymi absolwentami szkoły i nauczycielami, Wystawa historyczna- elementarze i dawne pomoce naukowe i inne pamiątki szkolne, Pokaz strojów szkolnych |przekrój historyczny|, Koncert muzyki romantycznej, Szkolna prezentacja historyczna- pamiątki, fotografie szkolne z dawnych lat.

 

W 2016 roku świętowaliśmy jubileusz 90 lat istnienia szkoły.

Z okazji obchodów 90-lecia Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie uczniowie klas I-VI wraz z wychowawcami i nauczycielami zaangażowali się w realizację różnych projektów,  przedsięwzięć oraz konkursów.

Na lekcjach języka polskiego, godzinach wychowawczych, zajęciach świetlicowych oraz zajęciach edukacji wczesnoszkolnej omawiano utwory Adama Mickiewicza oraz zapoznawano się z  najważniejszymi  faktami z jego życia. Przeprowadzone zostały różne konkursy: wiedzy dla uczniów klas IV-VI oraz  dla uczniów klas trzecich, recytatorski w klasach drugich, plastyczne, literackie, oraz  międzyszkolny konkurs recytatorski.

Tworzono także prezentacje multimedialne  a uczniowie klas szóstych wykonywali laurki dla Adama Mickiewicza.

 Wszystkie działania miały na celu  poszerzenie wiedzy na temat życia i twórczości naszego Patrona oraz zapoznawanie się z historią szkoły.

 Efektem tychże  działań były prace literackie uczniów, wystawy prac plastycznych, udział w konkursach (prezentowanie swoich umiejętności i wiedzy) oraz  osiągnięte wyniki.

 Na uroczystej akademii 22 grudnia odbyła się prezentacja wykonanych zadań  oraz wręczenie nagród  laureatom konkursów.

Nad realizacją wszystkich projektów, konkursów oraz organizacją uroczystości z okazji Święta Szkoły sprawowała  opiekę  wicedyrektor  szkoły –pani Bożena Warzyszak.

 

                                                                                     

 

  

 

 


             Opracowała dr Agnieszka Hucz-Ciężka                                                                                   


 

Historia szkoły

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony